Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

22:18

February 22 2017

11:28

Docker Birthday #4

info soon
entry: wao

February 21 2017

11:55

Slovenske Hovory LARPove

Konferencia pre organizatorov LARPov
org: event horizon, o.z.
entry: wao

February 18 2017

16:36

February 13 2017

14:42

Krakatoa meetup

Meetup pre ludi, ktori sa venuju progrmovaniu vizualov
more info soon
zodpovedna osoba: Matej Fandl

January 23 2017

21:32

Sloboda v praxi

Encounterova diskusna skupina

January 16 2017

13:12

Slovenské planetáriá - diskusia

Združenie Slovenské planetáriá od roku 2017 zvoláva vždy v druhý pondelok v mesiaci diskusný večer pre všetkých priaznivcov astronómie a popularizácie prírodných vied. Objednáme spoločné jedlo a pitie a radi sa porozprávame o témach, ktoré súvisia s rozvojom planetárií, ale aj naplánujeme astronomické pozorovania a môžeme sa rozprávať aj o iných vesmírnych či pozemských témach. Združenie Slovenské planetáriá od roku 2017 zvoláva vždy v druhý pondelok v mesiaci diskusný večer pre všetkých priaznivcov astronómie a popularizácie prírodných vied. Objednáme spoločné jedlo a pitie a radi sa porozprávame o témach, ktoré súvisia s rozvojom planetárií, ale aj naplánujeme astronomické pozorovania a môžeme sa rozprávať aj o iných vesmírnych či pozemských témach. Všetci záujemcovia sú vítaní.

13:11

Slovenské planetáriá - diskusia

Združenie Slovenské planetáriá od roku 2017 zvoláva vždy v druhý pondelok v mesiaci diskusný večer pre všetkých priaznivcov astronómie a popularizácie prírodných vied. Objednáme spoločné jedlo a pitie a radi sa porozprávame o témach, ktoré súvisia s rozvojom planetárií, ale aj naplánujeme astronomické pozorovania a môžeme sa rozprávať aj o iných vesmírnych či pozemských témach. Združenie Slovenské planetáriá od roku 2017 zvoláva vždy v druhý pondelok v mesiaci diskusný večer pre všetkých priaznivcov astronómie a popularizácie prírodných vied. Objednáme spoločné jedlo a pitie a radi sa porozprávame o témach, ktoré súvisia s rozvojom planetárií, ale aj naplánujeme astronomické pozorovania a môžeme sa rozprávať aj o iných vesmírnych či pozemských témach. Všetci záujemcovia sú vítaní.

13:09

Slovenské planetáriá - diskusia

Združenie Slovenské planetáriá od roku 2017 zvoláva vždy v druhý pondelok v mesiaci diskusný večer pre všetkých priaznivcov astronómie a popularizácie prírodných vied. Objednáme spoločné jedlo a pitie a radi sa porozprávame o témach, ktoré súvisia s rozvojom planetárií, ale aj naplánujeme astronomické pozorovania a môžeme sa rozprávať aj o iných vesmírnych či pozemských témach. Všetci záujemcovia sú vítaní.

January 06 2017

10:44

PsychoHRY

Nemáš čo robiť v piatok večer? Príď medzi nás a zisti, ako vyzerajú pravé PSYCHOhry. Zahráme sa, zabavíme sa, spoznáme sa... Let´s get psycho!

10:44

PsychoHRY

Nemáš čo robiť v piatok večer? Príď medzi nás a zisti, ako vyzerajú pravé PSYCHOhry. Zahráme sa, zabavíme sa, spoznáme sa... Let´s get psycho!

10:43

PsychoHRY

Nemáš čo robiť v piatok večer? Príď medzi nás a zisti, ako vyzerajú pravé PSYCHOhry. Zahráme sa, zabavíme sa, spoznáme sa... Let´s get psycho!

10:41

PsychoHRY

Nemáš čo robiť v piatok večer? Príď medzi nás a zisti, ako vyzerajú pravé PSYCHOhry. Zahráme sa, zabavíme sa, spoznáme sa... Let´s get psycho!

Chcem sa registrovať

November 16 2016

10:53

Gamecraft Gamelekvár (súkromná akcia)

Akcia pre deti z Hemisféry
Organizátor: Matej Held

July 08 2015

10:42

Hackerské stretnutie na Pohode 2015

Aj tento rok bude na festivale Pohoda tradičné hackerské stretnutie. Vidíme sa v sobotu o 13:37 v Dobrej krajine! :)
FB event

June 09 2015

21:50

Stretnutie členov Kampane za triezvu drogovú politiku

Stretnutie priaznivcov triezvej drogovej politiky.

June 08 2015

16:27

E-bike hacking

More info soon.
Organizuje Ján Mikuláš a Kixunil

June 05 2015

19:57

mkSkill: Network & security group meeting 0x1A

0x1A stretnutie Network & security group pod vzdelávacím projektom mkSkill.

Viac info v G+ skupine mkSkill.
RSVP G+ event

Kontakt: Beli

June 01 2015

22:07

Stretnutie členov Kampane za triezvu drogovú politiku

Stretnutie priaznivcov triezvej drogovej politiky.

May 27 2015

07:47

mkSkill: network & security group meeting 0x19

0x19 stretnutie Network & security group pod vzdelávacím projektom mkSkill.

Viac info v G+ skupine mkSkill.
RSVP G+ event

Kontakt: Beli

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl