Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2016

10:59

PSYCHOHRY

Nemáš čo robiť v piatok večer? Príď medzi nás a zisti, ako vyzerajú pravé PSYCHOhry. Zahráme sa, zabavíme sa, spoznáme sa... Let´s get psycho!

January 25 2016

21:07

Internet vecí na ceste k singularite

Pokračovanie diskusných večerov o budúcnosti. Hlavný rečník Miro Pikus porozpráva o rýchlom vývoji internetu vecí (internet of things) a o očakávaní éry Singularity.
Sledujte priebežné aktualizácie udalosti na Facebooku.
Organizátor za Progressbar: Juraj Kubica

January 22 2016

17:04

Fablava meetup #5

obsah soon
org wao

January 18 2016

22:03

Bratislavský Python Meetup

Na februárovom meetupu nám Miroslav Beka ukáže, že Python sa dá použiť na vývoj serióznych “enterprise” alebo produktových aplikácií. Bude hovoriť o pojmoch ako škálovateľnosť, zero down time deployments, continuous integration, continuous deployment a oboznámi nás s osvedčenými postupmi v oblasti nasadenia Pythonových aplikácii na produkčné serveri.
Tešíme sa na Vás na stretnutí.
Oficiálna stránka meetupu

January 17 2016

10:24

Creative Mornings Bratislava s Mladým psom

CreativeMornings is a free, monthly breakfast lecture series for creative types. Each event is free of charge, and includes a 20 minute talk, plus coffee!
https://www.facebook.com/creativemorningsbratislava/
More info soon.

January 15 2016

13:38

gamecraft hackaton - workshop pre deti

Pocas dna budeme s timom deti vyvijat hry v zadnej miestnosti (lounge).
Organizator Matej Held

January 14 2016

09:00

Wikimédia Slovakia valné

Rok sa s rokom zišiel a je mojou príjemnou povinnosťou pozvať vás na nasledujúce, v poradí už 6., valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia Wikimédia Slovakia.

January 13 2016

15:22

dt - private event

interne stretnutie
organizuje: matias@pupava.sk

January 11 2016

18:26

mkSkill: network and security 0x08: IPv6

Na prvom mkSkill workshope v tomto roku sa pozieme na "nový" IP protokol verzie 6 (ktorý existuje už nejakých 20 rokov).

kážeme si hlavné rozdiely oproti predchádzajúcej verzii a vyskúšame si konfiguráciu siete s IPv6 v praxi.

RSVP G+ event

Viac info o projekte mkSkill v G+ skupine mkSkill.

Kontakt: Beli

January 08 2016

17:18

Vlcata - private meeting

Privátne stretko tímu vĺčat (http://vlcata.dennikn.sk/). Zabratá bude jedna miestnosť.
Organizuje Mladý pes.

January 07 2016

21:59

PSYCHOHRY

Nemáš čo robiť v piatok večer? Príď medzi nás a zisti, ako vyzerajú pravé PSYCHOhry. Zahráme sa, zabavíme sa, spoznáme sa... Let´s get psycho!

21:48

Private event

private event (info jurislav)

18:29

Diskusia o budúcnosti práce a výroby

Začíname sériu diskusných večerov o futurológii podľa námetov z knihy Budúcnosť - 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Úvodná téma je o budúcnosti práce a výroby. Kedy nás nahradia roboty? A čo budú robiť ľudia? Šíria sa rôzne populárne články a existuje celé odvetvie akademických publikácií, ale medzi tým je medzera, ktorú by sme radi vyplnili.
Organizátor: meneldur (juraj.kubica@gmail.com)

13:23

Seminar z didaktiky

private event
organizator: matias@pupava.sk

December 16 2015

14:52

Cringe Party

More info soon. 

December 14 2015

10:16

Colonists of Progressbar Episode 1

Zoznámme sa s projektami a remeslami, ktorým sa venujú rôzni členovia Progresbaru. Hľadajme príležitosti pre spoluprácu a synergické efekty. Počas prvého stretnutia kolonistov z Progresbaru predstavia svoje projekty:
Tvaroh - 3D tlač na na Zemi (3D printing on the Earth :D).
Tím Mladý pes - spája umenie, vedu a technológie. Počas prezentácie Vám ukážu príklady z niektorých svojich interaktívnych inštalácií a iných projektov
Ján Mikuláš - DIY elektronický bicykel a Teletrolo
Laila - Omaľovánka pre dospelých a Lekná
Vstupné: DobrovoľnéVšetci ste vítaní.
Event organizuje Maťo Held, do kalendára pridal Kixunil.

December 11 2015

09:43

mkSkill: network and security: infrastructure workshop

Práca na budovaní infraštruktúry pre mkSkill a príprave lab prostredia pre Windows workshop. Všetci ste vítaní.

Ideálna príležitosť spojiť učenie sa a získavanie skúseností s niečím užitočným.

Predbežné úlohy

remote access
LDAP a centrálna autentifikácia
inštalácia Windows a postavenie domény
testovanie open-source alternatív k Windows prostrediu

web stránka pre mkSkill — pravdepodobne Django CMS

RSVP G+ event

Viac info o projekte mkSkill v G+ skupine mkSkill

Kontakt: Beli

December 09 2015

21:01

December 08 2015

08:15

Startup Education Hackathon

Startup Education zavrsuje prvy rocnik vzdelavania na Univerzite Komenskeho hackathonom v Progressbare.

December 03 2015

22:46

Bratislavský Python Meetup

Siedme stretnutie fanúšikov programovacieho jazyka Python.
Prvý meetup v novom roku začneme minimalisticky. Predstavíme si MicroPython a povieme si prečo je vlastne micro a na čo je dobré mať MicroPython, keď máme štandardný Python.
Ak sa zaujímate o Internet of Things, ale neviete kde začať, alebo sa chcete dozvedieť ako si začať vyrábať doma jednoúčelové zariadenia, tento meetup Vás určite zaujme.
Tešíme sa na Vás na stretnutí.
Oficiálna stránka meetupu

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl